Obecní knihovna v Bocanovicích

Ceník

Roční registrační čtenářský poplatek:
                   dospělí čtenáři……………………………………..……..20,-Kč
                   děti do 15 let…………………………………………..….10,-Kč
                   důchodci nad 70 let………………………...…………....zdarma
 
Za vystavení nového čtenářského průkazu
/po jeho ztrátě/……………………………………………………….10,-Kč
 
Za jednorázovou výpůjčku:
                   dospělí …………………………………………………10,-Kč
                   děti do 15 let………………………………….………...5,-Kč
                  
Za písemné upomenutí vždy po 2 týdnech
 
I.                      upomínka…………….20,-Kč
II.                     upomínka…………….30,-Kč
III.                    upomínka…………….40,-Kč
Za doporučený dopis…………………..50,-Kč
 
Za ztrátu knihy nebo časopisu a informačních dokumentů nejméně výši pořizovací ceny + ……………………100,-Kč
/případně do výše ceny za pořízení fotokopie/
 
Za písemné nebo telefonické sdělené o rezervování knihy, časopisu nebo dokumentu…………………………………………………...………..5,-Kč
 
Za poškození čárového kódu:
                   dospělí……………………..50,-Kč
                   děti do 15 let..…………….30,-Kč     
 
 
Pracovníci knihovny jsou povinni s tímto výpůjčním řádem seznámit každého čtenáře, který svým podpisem potvrdí dodržování tohoto výpůjčního řádu.
 
                                                                           Knihovna Bocanovice
 
V Bocanovicích 1. ledna 2002