Obecní knihovna v Bocanovicích

Z historie knihovny

V březnu 2002 byla provedena delimitace knihovny a stala se organizační složkou obce Bocanovice.

V březnu 2004 byl do knihovny zaveden bezplatný internet, který tam funguje dodnes.